Fakta om reptiler

Se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se finns på alla större landmassor belägna i tropiska och tempererade zoner i världen och på många mindre öar samt i vissa marina vatten (Tabell 2). På samma sätt finns permanent vattenlevande eller semiakvatiska reptiler på alla kontinenter, utom Antarktis och på många mindre landområden där permanent sötvatten är närvarande. Inlandsvatten kan delas upp i livsmiljöer som kategoriseras som färska, bräckta och till och med saltlösning (t.ex. Great Salt Lake of North America och Dead Sea of the Middle East), men Se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se är frånvarande från saltvattensjöar och endast ett fåtal specialiserade arter är permanenta invånare i bräckt vatten. Sötvatten i inlandet kan klassificeras som lentic eller lotic, med vissa livsmiljöer som oxbow lakes och dammed floder är mellanliggande genom att bestå av lentiska system som gränsar till lotiska. Brackvattensystem kan också vara flodmynningar eller kustnära myrar som har både lentiska och lotiska komponenter (Figur 2).