Färdigheter du bör överväga som en Prepper

Om du verkligen är i det för att vinna det, måste du utveckla en specifik uppsättning färdigheter som hjälper dig att överleva i de mest negativa situationerna.

Pandemi, invasion, EMP, power grid attack – vad det än är, måste du lämna världen bakom och kunna överleva på egen hand. Dessa färdigheter hjälper dig att nå tillbaka till valvet för det grottman-DNA som vi alla delar och kämpa för överlevnad så effektivt som möjligt från prepperbutik.se.
Jakt

Den mest grundläggande och nödvändiga överlevnadsförmågan: jakt. Foder är användbart, men du kommer inte att leva av vilda rädisor och bär hela ditt liv. Du behöver protein, fett, livsmedel av substans för att överleva ordentligt och inte förlora väsentlig vikt och muskelmassa.

Jakt är geografiskt och Säsongsbetonat. Beroende på var du är och vad temperaturen är ute, kommer du att stöta på olika alternativ för byte.

Jakt är en grundläggande färdighet, men du bör förfina dess primära fokus till det område du bor i eller kommer att bugga ut i. Detsamma gäller för foder och identifiering av växter.